Vlatkovic.NET

Web site o tehnologiji, programiranju, muzici, kuvanju, knjigama, u stvari o svemu i svačemu...
Dizajn: www.studio7designs.com opensource web templates.


Najnovije na blogu

 Sunday, April 15, 2007

Svojevremeno sam zbog kupovine automobila skuckao malo programče koje računa troškove kredita i lako može da se koristi za brzu orijentaciju u negostoljubivom kreditnom svetu. I evo njegovog web reizdanja (kreditinidigitron).

Postoje dva načina za upotrebu*. Prvi je da popunite glavnicu, broj meseci i kamatu pa da klikom na "Računaj ratu" dobijete iznos rate. Drugi računa u obrnutom smeru. Unesete broj meseci, kamatu i mesečnu ratu, koju možete da izdržite, i klikom na "Računaj glavnicu" dobijete glavnicu.  

* Naravno ne odgovaram za eventualne greške koje korišćenjem ovog digitrona mogu da nastanu. Kao što rekoh, namenjen je isključivo za orijentaciju.

Sunday, April 15, 2007 10:46:19 AM (Central Europe Standard Time, UTC+01:00)
All comments require the approval of the site owner before being displayed.
Name 
E-mail
Home page

Comment (HTML not allowed)

Enter the code shown (prevents robots):